Janusz Bartoszewski

Są ludzie, o których myślimy, że będą zawsze i nigdy od nas nie odejdą. Nie wyobrażamy sobie Naszego klubu bez nich. Z tym większym żalem dowiedzieliśmy się, że 11 lipca 2011 roku odszedł na wieczną wachtę - Zasłużony Honorowy Członek Poznańskiego Klubu Morskiego LOK

Janusz Bartoszewski

Żeglarz - jachtowy sternik i długoletni Członek Poznańskiego Klubu Morskiego LOK. Popularny Bartol /cała brać żeglarska wiedziała, kto to jest Bartol/, bo taki przydomek nosił od początku swojej przygody z żeglarstwem. Rozpoczął ją w połowie lat pięćdziesiątych już ubiegłego wieku, został członkiem Ligi Morskiej /późniejszy PKM LOK/. W ciągu całego swojego życia oddany był całym sercem rodzinie, żeglarstwu i swojemu macierzystemu klubowi. Mogliśmy liczyć na Jego doświadczenie, wszechstronne umiejętności od szkutniczych po niesamowite zdolności bosmańskie - potrafił wykonać każdy najtrudniejszy węzeł żeglarski. Rozwiązał się tylko jeden węzeł - łączący Go z życiem.

Piastował przez wiele lat odpowiedzialne funkcję między innymi Bosmana PKM LOK. Otrzymał między innymi Medal 75-lecia Wielkopolskiego Związku Żeglarskiego, Medal za Zasługi dla LOK. Uprawiał żeglarstwo najpierw sportowo, a później rodzinnie, zachęcał do żeglarstwa zarówno swoich synów jak i wiele pokoleń przyszłych żeglarzy.

Do końca starał się aktywnie uczestniczyć w życiu klubu. Przeżył 75 lat.

Zapamiętamy Go jako uśmiechniętego i zawsze pomocnego i służącego radą Kolegę dla niektórych Wuja z klubu.

Członkowie i Zarząd Poznańskiego Klubu Morskiego LOK

Zamknij