Rajmund Jakób - "Inwestycyjny Komandor"

Rajmund Jakób

Kadencja jako komandora PKM od 1972 do 1979 roku. Zarząd w pełnym komplecie oraz spora grupa b. aktywnych członków z którym się bardzo dobrze współpracowało w prawidłowym funkcjonowaniu, co sprawiło możliwość wykonania założonych planów inwestycyjno-remontowych.

Niezależnie od powyższego uporządkowano sprawy członkowskie, domków, jak również zaległości finansowe, które na klubie ciążyły. Współpraca Zarządu Klubu z Władzami Wojewódzkimi układały się tak dobrze dzięki czemu można było powyższe zadania jakie Zarząd wyznaczył zrealizować. Również członkowie Klubu i całe rodziny: młodzi, starzy i ci średni, bardzo czynnie uczestniczyli w realizacji wysokich zadań jakie zostały zrealizowane.

Zamknij