Romuald Rowecki

Romuald Rowecki

Rok: 1950 wstąpienie z powszechnego naboru do Ligi Morskiej, pojawienie się na Ośrodku Ligi w Kiekrzu.

Rok 1952 uzyskanie stopnia sternika śródlądowego w Giżycku po odbytym rejsie stażowym na DZ-cie 774 km. ówczesny rekord Mazur , wraz z A. Krzywiakiem

Rok. 1953 Budowa 2 szt. jachtu P-7 wraz z Andrzejem Krzywiakiem

Rok 1953. Pływanie stażowe na s/y "Orion" Gdynia 05.09 -16.09.1953

Rok 1953. Praca społeczna w Klubie 125 godz. Wg. wpisu do książeczki żeglarskiej

Rok 1954; udział w I Spartakiadzie Sportów Obronnych w Giżycku, od 02.08.do16.08.1954r. po zakwalifikowaniu się w Wojewódzkiej Spartakiadzie na Kiekrzu. Wiosłowanie: Ja, jako wioślarz "wzorowy" na "DZ-cie" wygraliśmy wiosłowanie, zajmując I m. w sumie wyników na 1500-m czas 11min, 46 sek I m, oraz 15.000-m. czas 1 godz.25 min. II m. Pływanie: Na 100 m. stylem klasycznym 1 m. Mistrz Spartakiady. Regaty żeglarskie na DZ-tach sternik 5 m. na 19 załóg

Rok 1954 Udział w skoszarowanym w Jastarni kursie na Stopień Sternika I Klasy Stopnia nie uzyskałem ze względu na brak całego stażu morskiego / było zabronione nam wówczas wychodzić na s/y "Młoda Gwardia" w morze. Uzyskanie stopnia " Sternik Lodowy" patent Nr. 1/p

Rok 1954 Pływanie stażowe na s/y. Orion" Gdynia

Rok 1954. Praca społeczna w Klubie 150 godz.

Rok 1954. Ogólnopolskie regaty LPŻ klasa "DZ" 26.09.1954 Kruszwica

Rok 1954.uczestnictwo w skoszarowanym kursie żeglarskim Kiekrz 01.07.do 30 07

Rok 1955. Od tego czasu do dziś staję się animatorem krzewicielem wyczynowego sportu bojerowego, startując jako zawodnik oraz organizując szkolenia, szkoleniowe obozy sportowe, regaty bojerowe, w współpracy z A. Gronskim i innymi, a od wprowadzenia w Polsce klasy DN pełnię funkcję Komandora Floty Zachodniej DN.

Rok 1955. Pływanie stażowe na s/y " Młoda Gwardia" 15.08 -22.08.1955.

Rok 1955. Praca społeczna w Klubie 120 godz.

Rok 1955. Uczestnictwo w skoszarowanym kursie żeglarskim Kiekrz 02.08-30.08 56r.

Rok 1956. Powstanie Wielkopolskiego Ośrodka Bojerowego w LPŻ Kiekrz

Rok 1956 udział w reprezentacji Poznania w "Międzynarodowej Spartakiadzie Sportów Obronnych" w Giżycku w terminie 08.08.do 22.08.1956r. Słynne regaty 4 dniowe, zakończone silnym sztormem na Śniardwach, który rozgonił "DZ-ty" w nocy na brzegach Śniardw.

Rok 1956. Pływanie stażowe na s/y "Młoda Gwardia" 15.09-14.10. 1956

Rok 1957 zdanie i uzyskanie stopnia "sternik morski" w Gdyni, patent Nr.135/GD

Rok 1956 do 1958 Gdynia służba w Marynarce Wojennej.

Rok 1958 Pierwszy rejs śródlądowy po pobycie na Mazurach na "Słonce" z Giżycka Mazury- do Poznania z Andrzejem Krzywiakiem.

Rok 1958-1963 Studia wieczorowe dla pracujących na Politechnice Poznańskiej, Wydział Elektryczny.

Rok 1959. Rejs śródlądowy na "Omedze" Giżycko- Bydgoszcz-Elbląg- kanał elbląski Bydgoszcz-Poznań. Z Andrzejem Grońskim i innymi klubowymi stażystami.

Rok 1959. Mistrzostwa Okręgu w bojerach M-XV Vice mistrz z A. Grońskim

Rok 1960. Od tego czasu - do dziś wykonuję funkcję "elektryka klubowego" wykonującego wszelkie naprawy, konserwacje instalacji el., maszyn i urządzeń

Rok 1960 Bojerowe Mistrzostwa Polski LPŻ w klasie M-XV Charzykowy 6 m z Andrzejem Grońskim,

Rok 1960. Mistrzostwa Okręgu klasa FINN 6m. 28-29.05.1960r.

Rok 1960. Żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasie FINN Gdynia 3 m. /5 m. po przeliczeniach na 82 zawodników 18-20 07.1960

Rok 1960. Mistrzostwo Okręgu w bojerach M-XV z A. Grońskim.

Rok 1961. Żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasie FINN Świnoujście 20 m. 02.08.61.

Rok 1961 Otrzymuję odznakę brązową " Zasłużony Działacz LPŻ"

Rok1962. Żeglarskie Mistrzostwa Polski i Tydzień Zatoki Gdańskiej 22 do 29 07. 1962. miejsca 26 i 20.

Rok 1963. Założenie przez R. Rowecki i A. Groński młodzieżowej szkółki bojerowej,"1963" do której należeli: J. Mikulski, K. Witczak, Jan Kwiatkowski, K. Kampa, Z. Dworczak, Cz. Molik i inni,/ razem około 12 juniorów/ trenującej na Weylandach L-8 itd. To było początkiem pasma naszych sukcesów bojerowych, na wiele lat, w składzie wyjazdowym 2 x monotypy M-XV i 2x lub 3 Weylandy L-8.

Rok 1963 1 miejsce POZŻ w żeglarskiej punktacji , dzięki aktywnemu udziałowi w regatach bojerowców PKM. Wyjazdy z tym ciężkim i dużym sprzętem, wymagały bardzo dużego samochodu ciężarowego, który uzyskiwaliśmy dzięki staraniom i przychylności śp. Kazimierza Kostrzewskiego Nasz wychowanek bojerowy, Romuald Knasiecki z LKS Kiekrz, uczestnik naszych obozów klubowych później w roku 1976 zdobywa pierwszy dla Polski tytuł Bojerowego Mistrza Świata w klasie "DN".

Rok 1963 Zaprojektowanie i wybudowanie wspólnie z Andrzejem Grońskim jachtu żaglowego "Kubary"

Rok 1964. Bojerowe Mistrzostwa Polski klasa M-XV Giżycko 07-11.04.1964. 10 m. z A. Grońskim

Rok 1964 Bojerowe Mistrzostwa Polski LOK klasa M-XV 04-06. 04.1964 7 m. z Andrzejem Grońskim

Rok 1964. Pierwszy młodzieżowy skoszarowany obóz bojerowy w Kiekrzu / w naszej świetlicy / w spartańskich warunkach, gdzie wspaniałe obiado-kolacje gotowała śp. Pani Zofia Jurdzinska.

Rok 1964 uzyskanie stopnia "Płetwonurek III kl."

Rok 1964. Rejs na "s/y Kubary" Mazury- Zalew Wiślany-Poznań z A. Groński i stażystami klubowymi.

Rok 1965. Centralne Bojerowe Mistrzostwa LOK klasa M-XV Żegrze 27-31. 01.1965r. 3 m. z A. Grońskim

Rok 1965 Puchar GKKFiT w Żeglarstwie Lodowym punktacja zespołowa 1 miejsce PKM LOK Poznań

Rok 1965 Międzynarodowy Puchar GKKFiT klasa M_XV Zegrze 27-31.03. 65. 5 m. z A. Grońskim.

Rok 1965. Bojerowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Zegrze/Giżycko klasa M-XV 21-25.03.65. 6 m. z A. Grońskim

Rok 1965 Bojerowy Puchar DKKFiT. Poznań Jerzyce Kiekrz klasa M-XV R. Rowecki A. Groński 1 m.

Rok 1965. Rejs na "s/y Kubary "Mazury-Zalew Wiślany,- Gdynia-Poznań z A. Groński + stażyści.

Rok 1966. Puchar GKKFiT Zegrze klasa M-XV 20-23.02.66r. 5 m. z A. Grońskim.

Rok 1966. Bojerowe Mistrzostwa Polski klasa M-XV Giżycko 03-06.03.66r.3 m.z Andrzejem Grońskim. Brązowy medal.

Rok 1966. Rejs na "s/y Kubary" Mazury-Poznań z A. Grońskim i stażystami

Rok 1966. Sprowadzam z zagranicy do polski dokumentację techniczną bojera klasy DN, tłumaczę ją na język polski, wykonuję dla stoczni jachtowej szczegółowe rysunki wykonawcze żagla, przy współpracy z śp. Bolesławem Knasieckim, i poprzez Główną Komisję Żeglarstwa Lodowego przy PZŻ Warszawa , przy współpracy z T. Różanskim, A. Gronskim oraz przedstawicielami w PZŻ Warszawa, i sp. S. Turkiettim, śp. T. Duchowskim W. Rogala ówczesnym sekretarzem PZŻ, zostaje oficjalnie zatwierdzona do użytkowania w Polsce jako nowa klasa bojerowa.

Rok 1966. Sprowadzenie do Poznania planów budowy bojera DN od śp. Wim van Ackera z Holandii i pomocniczo od Gerhard Jetmar z Austrii, przetłumaczenie, i opracowanie na język polski, powielenie i przekonanie wspólnie z T. Różańskim GKŻL przy PZŻ w Warszawie na powielenie w ilości ca. 30 szt. i rozesłanie po klubach w Polsce, nasz Klub przy wydatniej pomocy kol. Romualda Woźniaka wybudował 4 szt. oraz równolegle w Lesznie pod naszym patronatem, w czynie społecznym oczywiście. Opracowanie rysunków roboczych na żagiel do "DN'a" przy pomocy Śp. Bolesława Knasieckiego, dostarczenie i nadzór nad wykonaniem 30 szt. sfinansowanych przez PZŻ w stoczni jachtowej w Gdańsku.

Rok 1967 Puchar GKKFiT klasa M-XV Żegrze 29-31.01.67r. 3 m. z A. Grońskim

Rok 1967. Wybudowanie dwóch bojerów tj. M-XV i L-8 Weiland w naszym klubie w prymitywnych warunkach technicznych, czynem społecznym w unikalnej wówczas technice szkutniczej, jeden M-XV przez R.Rowecki/A.Groński, oraz drugi L-8 przez Juniora Józefa Mikulskiego.

Rok 1967. Puchar Rady Głównej LZS klasa M-XV i L-8 Charzykowy 17-19.02.67 r. 1m. M-XV z A. Grońskim, oraz 1 m. drużynowo. Juniorzy w L-8 zajęli J. Mikulski 1m. K. Witczak 2m. J. Kwiatkowski 3 m. Startując na wykonanych przez nas samych bojerach zabraliśmy wszystkie puchary ze stołu, razem z "obrusem". To był nasz olbrzymi sukces zespołowy i indywidualny. Konsternacja w Charzykowych. Ten sukces osiągnięty w kolebce bojerów w Polsce, był wynikiem właściwej przyjętej wówczas i realizowanej przez nas pracy z juniorami, pod względem szkolenia i wychowania żeglarskiego, taktycznego i sprzętowego.

Rok 1967. Pierwsze Bojerowe Mistrzostwa Polski w klasie "DN" Giżycko 26-28 02.67r. 1 m. Mistrz Polski.

Rok 1967. Bojerowe Mistrzostwa Polski klasa M-XV Giżycko 01-04.03.67r. 13 m. z A. Grońskim.

Rok 1967. Puchar GKKFiT zalew Żegrzyński klasa M-XV, i "DN" Seniorzy: Klasa MX-V 3 m. z A. Grońskim.

Rok 1967. Rejs na "s/y Kubary" Wisłą z Oświęcimia do Poznania przez Warszawę-Bydgoszcz -Konin Poznań.

Rok 1968. Zbudowanie społecznie wspólnie z A. Grońskim przyczepy bojerowej na 5 kpl. DN'ów na której przez wiele lat ciągnąłem swoim samochodem drużynę PKM'u na regaty ogólnopolskie.

Rok 1968 II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski a klasie "DN" Giżycko 11-14.03.68r. 4 m. pęknięty w ostatnim biegu Sztag, przy wietrze 5-6 St. B. pozbawił mnie pewnego 1 m. i tytułu Międzynarodowego Mistrza Polski.

Rok 1968 Puchar GKKFiT Zegrze Klasa Monotyp MXV z A. Grońskim 6 m. Puchar Ekspresu Wieczornego Żegrze "DN" R. Rowecki 6 m. Powołanie mnie do pierwszej kadry narodowej w żeglarstwie lodowym klasa "DN"

Rok. 1968/1969 Dzięki wyjątkowo wysokim kwalifikacjom organizacyjnym naszego Komandora Teofila Różańskiego udaje się nam wyjść z bojerami pod polską banderą poza granice kraju. Pierwszy historyczny wyjazd na Międzynarodowe Mistrzostwa Austrii- w Neu-Siedel koło Wiednia. T.Różanski, R. Rowecki i A. Groński/ 12 m. A. Groński, R.Rowecki 18 m. Budowa małej przyczepy przy dużej pomocy A. Grońskiego i R. Woźniaka w klubie dzień i noc przez 24 godz. specjalnie na wyjazd do Austrii, na regaty w dniach 28.12.68.- 01.01.1969r. Dojazd przez Czechosłowację, wówczas krótko po interwencji "Układu Wa-wskiego/ do Wiednia był urozmaicony dramatycznymi chwilami, ale za to gdy już dojechaliśmy do celu, to spaliśmy w nie ogrzewanym pomieszczeniu, gospodarczym hotelu / rowerowym/, z powodu braku środków u Austriaków, którzy nas zaprosili na zasadach wzajemności.

Rok 1968. Rejs na "s/y Kubary" z jeż. Wigry/ Suwałki/ do Poznania przez Augustów-Łomża - Bydgoszcz z stażystami klubowymi. W sumie przez te lata staż śródlądowy na stopień sternika jachtowego odbyły u mnie 32 osoby.

Rok 1969. Międzynarodowy Puchar GKKFiT klasa "DN" Białobrzegi 30-31.01.69r. zająłem 2 m. o 0,3 pkt. za mistrzem Europy Jan Eindhoven Holandia. Puchar Ekspresu Wieczornego klasa "DN" Zegrze 01-02.02.69 Seniorzy: 2m.

Rok 1969 Puchar LZS Charzykowy 08-09 02. Klasa "DN" Seniorzy: A. 3 m.

Rok 1969 Puchar 25lecia PRL Kiekrz 03.03.1969 klasa DN Seniorzy: A. 7 m.

Rok 1969 III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie "DN" Zegrze 17-20. 03.69 7 m.

Rok 1969 Międzynarodowe Mistrzostwa Okręgu "DN" Kiekrz 2 m.

Rok 1971. 6 Bojerowe Mistrzostwa Europy Holandia Monikendam 15-18. 01.71r. 8 m.

Rok 1971. Wyjazd do USA na międzykontynentalne regaty bojerowe Europa-Ameryka, gdzie w szeregu regat zdobyłem największą ilość punktów dla Europy. Od 31.01. do 15.02.1971. Nawiązaliśmy wówczas pierwszy bezpośredni kontakt bojerowców europejskich z amerykańskimi. To historyczne już spotkanie, doprowadziło do powstania światowej organizacji DN i dalszego spontanicznego rozwoju sportowych kontaktów międzynarodowych. Powołany do kadry narodowej PZŻ w żeglarstwie lodowym;

Rok 1972 Bojerowe Mistrzostwa Europy Szwecja Goeteborg najlepszy z Polaków 7 m.

Rok 1972 Bojerowy Puchar GKKFiT Zegrze "DN" 29 m.

Rok 1972.Bojerowa Bursztynowa Latarnia Zalewu Wiślanego - Krynica Morska DN 28-30.01.1972 5 m

Rok 1972 Bojerowe Mistrzostwa Wojewódzkie LOK "DN" Kiekrz 19-20. 02.1972 3 m.

Rok 1972. Bojerowe Mistrzostwa Okręgu "DN" Kiekrz 19-20.1972. 4 m.

Rok 1972 Bojerowe Mistrzostwa Polski "DN" Giżycko 27.02-01.03.1972. 29 m.

Rok 1972/1973 Międzynarodowy ( 8 krajów ) rajd przez Saharę afrykańską na bojerze kołowym, i dotarcie do mety w Mauretanii tj. do Atlantyku jako pierwszy.

Rok 1973 Bojerowe Mistrzostwa Polski "DN" Giżycko 25-28.03.1973 17 m.

Bojerowy Ranking roczny Polski "DN" 76m.

Rok 1973. Otrzymuję odznaczenie " Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego"

Rok 1973 Otrzymałem brązowy krzyż zasługi za działalność sportową.

Rok 1973 Udział w Mistrzostwach Europy we Francji Bojerów kółkowych Klasy "DN" pod kierownictwem T. Różańskiego,- pierwsze pokazanie się Polaków za granicą w bojerach kółkowych.

Rok 1974 Organizowane corocznie przez Komandora Klubu T. Rożańskiego huczne imprezy z okazji "Dni Morza" w czerwcu, w których występuję jako niepokonany kopijnik, oraz występuje aktywnie jako pirat w walkach piratów ubranych w teatralne stroje odpowiednie do funkcji, przy akompaniamencie hucznej kanonady petardowej i świec dymnych, Walki kopijników, przeciągania liny, itp. przy olbrzymiej ilości publiczności zgromadzonej na skarpie klubowej.

Rok 1976. Otrzymuję "Medal 50-lecia Żeglarstwa Wielkopolskiego.

Rok 1976. Otrzymuję "Odznakę Honorową Miasta Poznania"

Rok 1977 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 24 m.

Rok 1977 Bojerowy Puchar LZS Charzykowy "DN" 26 m.

Rok 1977 Bojerowe Mistrzostwa Floty Zachodniej "DN" 7 m.

Rok 1977 Bojerowy Ranking roczny PZŻ. 35 m.

Rok 1978 Bojerowa Bursztynowa Latarnia Zalewu Wiślanego DN 40 m.

Rok 1978. Zakładam w naszym klubie młodzieżową szkółkę żeglarską dla dzieci od 8 lat i nieco starszej w ilości ca. 25 osób, którą opiekowałem się, i trenowałem, latem i zimą, także na skoszarowanych pod namiotami latem, i zimą w "OPHINO" obozami, organizując wiele wyjazdów latem i zimą na regaty w Polsce. Zawodnicy tej trwającej pod moim kierownictwem do roku 1988 szkółki odnieśli szereg sukcesów żeglarskich i bojerowych, na imprezach ogólnopolskich, ogólnopolskich spartakiadach młodzieży. Szczególnie zapisali się: Anna i Paweł Albrecht, Roma i Roger Rowecki, Agnieszka i Tomasz Słodeccy, Roman i Mirosław Łakota, Nella Żeberska i wielu innych. Punkty zdobyte na Ogólnopolskich Spartakiadach Młodzieży, w żeglarstwie lodowym, dały nam środki płatnicze za które to zakupiliśmy 3 kpl. DN-y razem z żaglami.

Rok 1979 Bojerowe Mistrzostwa Miasta Poznania Kiekrz 1m.

Rok 1979 Bojerowe Mistrzostwa Wielkopolski Kiekrz "DN" 3 m.

Rok 1980. Bojerowe Regaty "Bursztynowa Latarnia" Krynica Morska "DN" 13 m.

Rok 1980 Bojerowy Puchar Wyzwolenia Warszawy "DN" 42 m.

Rok 1980 Bojerowe Mistrzostwa Flotylli Zachodniej 10 m.

Rok 1980 Bojerowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 28 m.

Rok 1980 Wojewódzkie Mistrzostwa Bojerowe LOK Kiekrz 20.01.1980 1 m.

Rok 1980. 1 Centralne Mistrzostwa Bojerowe LOK klasa "DN" Giżycko 1 m.

Rok 1980 Indywidualna punktacja Okręgowa POZŻ w bojerach 1m.

Rok 1980 Punktacja klubowa PKM LOK w bojerach 1m.

Rok 1981. Bojerowe Mistrzostwa LOK "DN" Giżycko 1 m.

Rok 1981 Bojerowy Puchar Wyzwolenia Warszawy "DN" 6m.

Rok 1981 Bojerowy Puchar Flotylli Zachodniej "DN" 45m.

Rok 1981 Bojerowa Bursztynowa Latarnia Zalewu Wiślanego "DN" 13m.

Rok 1985 Otrzymuję brązowy medal " Za Zasługi Dla LOK"

Rok 1985-1988 Wykonuję, wraz z A. Grońskim funkcję organizatora- trenera wielkopolskiej reprezentacji biorącej udział w trzech Bojerowych Ogólnopolskich Spartakiadach, dla młodzieży, które to odnoszą medalowe sukcesy, za które WKKF zakupił i przekazał do klubu 3 kompletne bojery klasy DN z przeznaczeniem dla juniorów.

Rok 1999 Z powodu braku lodu w Kiekrzu, organizuje pierwszy wyjazd szkoleniowy wraz z J. Mikulski, A. Gronski, S Ryszczynski . T.Słodecki i dzieciakami dla Ice-optimistów na pod poznańską" żwirownię"- w Batorowie- mały akwen wodny powstały po wydobyciu żwiru, wyjazd powtarzany w latach pózniejszych. Tam pierwsze lekcje bojerowania pobierają Łukasz Słodecki, Stasiu Mikulski, Magda Sibilska, Marcin Ryszczynski i inni.

Rok 2000 Na wskutek sugestii ze strony żony Wandy, osobiście inicjuję generalny remont świetlicy klubowej, wykonany głównie przez A. Gronski, w współpracy z , A. Szyburskim, H. Sobkowiakiem- budowniczym baru, i innymi.. Prace obejmują: wymianę okien, drzwi wejściowych, budowę kominka, remont podłogi, ścian, sufitu, złożenie nowych zespolonych okien, przez sponsora Wł. Lewandowicza, wykonanie nowej podtynkowej instalacji elektr., przez sponsora Rogera Roweckiego, sponsoruję zakup nowych lamp oświetleniowych, całkowicie nowy wystrój wnętrza, wyposażam w oprawione w ramy zdjęcia bojerowe wiszące na ścianach.. Inicjuję zakup wkładu kominkowego pięknie zabudowanego przez A. Gronskiego, instaluję dodatkowy elektryczny nadmuch, który znacznie zwiększa wydajność cieplną .kominka, którego zostaję opiekunem i konserwatorem, na bieżąco wykonującym większe lub mniejsze naprawy, spowodowane niestety przez niekompetentną obsługę.

Rok 2000 do 2013r. Wyremontowana świetlica umożliwiła urządzanie wielu imprez klubowych, oraz corocznych uroczystości opłatkowych, organizowanych przez Wandę Rowecką przy współpracy syna Rogera, Jana Sternala, sp. Z. Czajki, i innych, .które cieszą się b. dużym powodzeniem do dziś, choć od 2014 roku organizuje je nowy młody zespół pod kierownictwem Eweliny Słodeckiej, Ewy Krzywiak i innymi.

Rok 2000 Nadzór nad wykonawstwem prac budowy stalowej korony płotu od strony jeziora, oraz wykonawstwa bramy przesuwnej na zejściu do jeziora, przy współpracy z Komandorem Z. Ornaf.. Rok 2001/2002 Ażeby uatrakcyjnić organizowane przez klub imprezy, uruchamiam po remoncie kuchnie polową, organizuje, i sponsoruje słynne z jakości " lokowskie grochówki" które wydaję w przebraniu za kucharza carskiej floty, przy pomocy rodzinnej asysty. Patrz strona /galeria historyczna 2002"

Rok 2002-2003- W uzgodnieniu z Komandorem Z. Ornafem, inicjuję prace rozbiórkowe pod kierownictwem A. Gronski starej ubikacji, tj.historycznej latryny , rozebranej przez młodzieżową grupę Marek Kowalski, Roger Rowecki, Paweł Albrech, i innymi, projektuje i wykonuję nadzór na budową pierwszej toalety, które finansuję prace wykonawcze, będąc także sponsorem finansowym, wraz z G.Bartoszewski, A. Szyburski, i rzeczowym Z. Rakocy.

Rok 2003 Buduję tablice ogłoszeń sekcji bojerowej, zawieszonej wewnątrz hangaru przy "Kapitance" oraz zakupuję/z własnych środków wodoszczelną zewnętrzną tablicę ogłoszeń, zamontowaną na zewnątrz warsztatu klubowego- przy parkingu, dbając o to, ażeby umieszczone na obu tablicach informacje, były zawsze aktualne.

Rok 2004 przeprowadzam-wykonuje generalny remont klubowej spawarki "Bester"

Rok 2004 Stojaki dla worków na śmieci: Projektuję, wykonuję, dostarczam, sposoruję, i zamontowuję w strategicznych miejscach na terenie klubu, notorycznie zakładam nowe worki, co wydatnie przyczynia się do zaniku rozrzuconych śmieci, a tym samym wzrostu porządku na ośrodku.

Rok 2005 Organizuję dwudniowy wyjazd na treningi i regaty bojerowców nad jez. bytyńskie z braku lodu na jez. kierskim, po moim uprzednim sprawdzeniu jakości pokrywy lodowej. 20.lutego 2005r.tłumnie wyjechaliśmy z Kiekrza, na dwa dni jako wielkopolska ekipa bojerowa, Ice-Opti, DN, oraz Ice-boardy, do pod poznańskiego Bytynia, na tamtejsze jezioro, gdzie w nadbrzeżnym drewnianym "Iglo" gościnę użyczyło nam miejscowe koło łowieckie. Na miejscu przy bardzo dobrych warunkach pogodowych, oraz socjalnych, co widać na zdjęciach, odbyliśmy treningi i regaty pod wodzą J. Mikulskiego i A. Gronskiego dla wszystkich obecnych klas, i kategorii wiekowych, przy organizacji których aktywnie działał L. Słodecki, jalo szef ruchomego na sankach grila, D. Żeberski , Marek Berkau i inni. Imprezę wizytował S. Kowalski Vice Prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, oraz Z. Ornaf Komandor PKM LOK. Po zakończeniu zajęć sportowych, pełni wrażeń, i nieco zmęczeni, spakowaliśmy przywieziony sprzęt sportowy oraz ratowniczy i dostarczyliśmy do klubu w Kiekrzu. Zdjęcia patrz galeria bojerowa na stronie www.pkmlok.pl.

Rok 2005-2010 pełnie funkcje przewodniczącego klubowej komisji rewizyjnej

Rok 2005 Wykonuję projekt i nadzoruję wykonawstwo budowy nowej sieci elektrycznej zasilającej wszystkie domki kampingowe, i budowa 6 szt. rozdzielni z licznikami poboru energii, przy wsparciu i współpracy z Komandorem A. Szyburski.

Rok 2005 Ponownie wybrany na Komandora Bojerowej Floty Zachodniej DN.- do dziś., uprzednio od 1966 członek Głównej Komisji Żeglarstwa Lodowego przy PZŻ.

Rok 2006 Z braku lodu na jeź, kierskim, organizuję wyjazd naszej ekipy bojerowej, klasy DN oraz Ice-Opti na zalew "Parzyna" koło Szamotuł, w celu odbycia treningu na lodzie (fotografie patrz www.pkmlok.pl galeria żegl. Lodowego), wizytowaną przez Pana Tomasza Wiktora, Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego. w Poznaniu...

Rok 2006 Realizując projekt Adama Szyburskiego, organizuję centralne regaty bojerowe "Srebrny Żagiel Ice-Opti" na jez. kierskim. 03-05 marca 2006.( Akwen zapasowy jez. bytyńskie) Impreza dzięki wielu sponsorom, oraz aktywnego udziału członków klubu z A.Grońskim, Z. Rakocym, T. Słodeckim, śp.A. Gurzyńskim , J Sternalem i innymi nabrała takiego rozmachu że, przeszła do historii, jako niezwykle dobrze zorganizowana , bogata w imprezy towarzyszące i udana pod względem sportowym. (Zdjęcia patrz pkmlok.pl galeria żegl. Lodowego).

Rok 2006 Zakładam klubową stronę internetową www.< pkmlok.pl> przy współpracy z Komandorem A. Szyburski, której Administratorem zostaje Bartosz Bębel, pracujący aktywnie do dziś , którą nadal prowadzę, zarazem wykonując do dnia dzisiejszego funkcję dyżurnego fotografa-dokumentalisty, umieszczającego na bieżąco informacje - sprawozdania na klubowej stronie internetowej www.

Rok 2007 Z powodu braku lodu na jez. kierskim, organizuję kolejny wyjazd ekipy klubowej na trening bojerowy na jez. bytynskim, z posiłkiem regeneracyjnym włącznie.

Rok 2008 Projektuję i wykonuję system zabezpieczenia terenu i budynków klubowych w postaci systemu jednego klucza, umożliwiającego członkowi klubu dostęp do pomieszczeń, jak i terenu. Musiałem wykonać remont i przebudowę wszystkich zamków, kłódek, system z pod moim nadzorem technicznym( bieżące naprawy/ konserwacje ,notorycznie niszczony) z powodzeniem działa do dziś, stając się tym samym "klucznikiem klubowym".

Rok 2008 Z racji mającego się odbyć w naszym klubie, Ogólnopolskiego Spotkania Środowiska Bojerowego, inicjuję prace przygotowawcze na ośrodku, wykonując i sponsorując generalny remont instalacji oświetleniowej,- wymiana starych lamp- 6 szt., uszkodzonych świetlówek 38 Szt., sprzątanie pomieszczeń klubowych i warsztatowych, przy szerokim udziale aktywu bojerowego. Dwudniowe spotkanie które odbyło się przy olbrzymim zaangażowaniu Komandora Adama Szyburskiego , oraz E. Słodeckiej, J. Sternala, W. Roweckiej, A. Mikulskiej, i innymi. okazało się wielkim sukcesem, mile wspominanym do dziś, przez polską społeczność bojerową. W programie spotkania, oprócz zajęć szkoleniowych i rekreacyjnych na terenie ośrodka, było zwiedzanie linii produkcyjnej browaru" Lech", miasta Poznań ze Starym Rynkiem, Starym Browarem itd.

Rok 2009 Z braku lodu na Kiekrzu, 04. stycznia organizuję wyjazdowy trening bojerowy na jez. bytyńskim, wraz J. Mikulski, A.Gronski i innymi. Foto. Autor. J. Mikulski patrz strona < pkmlok.pl> galeria żegl. Lodowego.

Rok 2009 Wykonanie projektu, i nadzór nad wykonawstwem sterowania za pomoc a pilota wjazdową bramą wschodnią - system pracuje pod moim aktywnym nadzorem z powodzeniem do dziś.

Rok 2010 Przy współpracy z inicjatorem Komandorem A. Szyburski, wykonuję nadzór nad wykonawstwem budowy podestu klubowego przed hangarem i stołów biesiadnych, remontem ławek klubowych w wykonaniu Jana Dubisza.i Z. Rakocy, A.Gronski wielu innych.

Rok 2011/2012 Organizuje w klubie powstanie nieformalnego koła przyjaciół bojerów tzw. VIPów bojerowych, których powołaniem jest zwiększenie aktywności sekcji bojerowej, szczególnie w kat. Ice-Opti, junior młodszy, i junior w klasie DN, oraz senior DN. w skład którego chodzą: P. Albrecht, M. Berkau, A.Brych, K.Bbrych, A. Gronski, J. Mikulski, Roger. Rowecki, Romuald Rowecki, T. Słodecki, A. Szyburski.. L. Żeberski. co przyczyniło się do gruntownej rewitalizacji sprzętu dla młodzieży., oraz organizowaniu corocznego szkolenia bojerowego dla środowiska wielkopolskiego.

Rok 2012 Osadzam w swoim pierwotnym miejscu wyrwane ze ściany drzwi przejściowe pomiędzy hangarami razem z futryną , wykonując prace montażowe, murarskie i malarskie.

Rok 2013 Zwołuję jesienne spotkanie VIPów bojerowych, na którym omawiane są sprawy z przygotowaniem do sezonu bojerowego. Podliczane jest wykonanie podjętego harmonogramu remontów i produkcji, oraz zakupu sprzętu bojerowego dla młodzieży, którego wykonawcami są kol. A. Gronski, M. Berkau, L. Żeberski, J. Mikulski, o raz R. Łakota., dzięki którym podsumowanie wykazało wykonanie 76 % założonego planu.

Rok 2014 Zwołuję w klubie jesienne spotkanie VIPów bojerowych, na którym podsumowano wykonanie pozostałej części harmonogramu, wraz z przedsezonowym szkoleniem bojerowym dla środowiska wielkopolskiego, przez kol. A. Gronski i J. Mikulski.

Rok 2015 Na wiosnę organizuje podsumowanie wykonawstwa programu rewitalizacji sportu bojerowego, w ramach działania VIPów bojerowych. Na podsumowaniu okazało się iż, założony program został wykonany w 80% procentach. Wykonano prace wartości : 12.900,00 zł.

Zamknij