Leszek Szymański

Leszek Szymański

1957 - Leszek i żona Alina Szymańscy wstępują do klubu, zdając w tym roku stopień żeglarza. Bilans praktyki żeglarskiej -jez. kierskie, pływanie na Omega, Szalupa DZ załoga-200 godz.

1958 - Leszek zdaje egzamin sternika jachtowego 31.08.1958.,Pat. Nr.261/p pływa na "Piracie startując jako sternik z załogą Jurkiem Śronem i Marianem Polerowiczem. Bilans praktyki żeglarskiej, klasa Finn, Słonka, sternik/załoga 350 godz. Udział w Mistrzostwach Okręgu w klasie Finn

1959 - Bilans praktyki żeglarskiej , klasa Finn, Pirat ,Omega, sternik 450 godz.

1960 - I m. Mistrz okręgu poznańskiego klasa Pirat 29.05.1960 r. Bilans praktyki żeglarskiej klasa Pirat, Omega, zat. Gdańska, jez, kierskie 550 godz.

1961 - I m. Mistrz Okręgu poznańskiego klasa Pirat. I m. Mistrzostwa Miasta Poznania 30.09.1961. Bilans praktyki żeglarskiej Świnoujście-Bałtyk, klasa Pirat

1962 - I m. Puchar POZŻ w klasie Pirat 14.10.1962. Bilans praktyki żeglarskiej klasa Pirat jez. Mazurskie 500 godz.

1963 - Uzyskuje stopień sędziego klasy II. Bilans praktyki żeglarskiej klasa Pirat jez. Mazurskie 130 godz.

1970 - Uzyskuje stopień "Ratownika Wodnego" WOPR

1977 - Uzyskuje stopień sternika motorowodnego Kl III Pat. Nr. 634680

1980 - Odznaczony Honorową Odznaką "Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego"

1990 - Vice Komandor klubu poprzez dwie kadencje, aż do śmierci, tj. 13.10.1998 r.

2001 - Odznaczony pośmiertnie honorowymi wyróżnieniami z okazji rocznicy 65 lecia klubu.

Zamknij