Arkadiusz Nikołajew

Józef Mikulski

Pseudo. "Miku¶". Członek klubu od 1949 r. do ¶mierci w 2005 r. Twórca popularnego wówczas cytatu: "To wy zróbcie, a ja zaraz przyjdę".

Powrót