naglowek
pkmlok@pkmlok.pl

Historia

Historia Poznańskiego Klubu Morskiego

Jubileusz 70-lecia Poznańskiego Klubu Morskiego LOK im. Kpt. A. Białoszyńskiego

70 lat to kawał czasu, to mnóstwo zdarzeń i działań, zwłaszcza w klubie wielosekcyjnym, jakim był i jest PKM LOK. A oto nasz początek.

Klub powstał w 1936 roku, kiedy to Zarząd Okręgowy Ligi Morskiej i Kolonialnej "LMK" w Poznaniu (notarialnie) zakupił hektar gruntu na wschodnim brzegu jeziora Kierskiego, tj. w tym miejscu, gdzie klub działa do dzisiaj. Niemniej bandera Ligi Morskiej i Kolonialnej w Poznaniu widoczna była już w 1928 roku roku poprzez działalność na jeziorze Bytyńskim. Oczywiście nie rozwiązywało to potrzeb Okręgu Poznańskiego LMK, który w tym czasie skupiał 7000 członków w 94 kołach. W czerwcu 1939 roku otwarcia nowego budynku klubowego dokonał gen. dyw. Franciszek Wład a poświęcił miejscowy proboszcz z Kiekrza ks. Michał Skórnicki wraz ministrantem Z. Frąszczakiem, do dziś żyjącym kapitanem ŻW. Obok działaczy okręgu LMK prof. Stanisława Pawłowskiego, posła na Sejm RP Leona Surzyńskiego, obecny był bohater Powstania Wielkopolskiego kpt. rez. Adam Białoszyński (w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu bosmana - dowodził IV komp. Marynarzy powstańców). Tak rozpoczęła się historia, czasami burzliwa, która trwa do dziś.

Zobacz multimedialną prezentację "70 lat historii Poznańskiego Klubu Morskiego LOK" (YouTube.com).

Obchody 70-lecia Poznańskiego Klubu Morskiego Ligi Obrony Kraju

Jubileusz
Działacze

W sobotę 23 czerwca 2007 r. na przystani klubowej Wielkopolskiego Ośrodka Szkolenia Sportów Wodnych w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody 70 lat działalności klubu żeglarskiego, którego spadkobiercą jest od 57 lat Poznański Klub Morski Ligi Obrony Kraju im. kpt. Adama Białoszyńskiego. Na uroczystość zaproszono władze państwowe i samorządowe Województwa Wielkopolskiego i Poznania, ZG i WZW LOK oraz kluby żeglarskie, motorowodne, modelarskie oraz płetwonurkowe zrzeszone w Lidze Obrony Kraju i WOZŻ. Obchody 70-cio lecia były połączone z "Poznańskimi Dniami Morza 2007", które tradycyjnie co roku są organizowane przez PKM LOK. Po odegraniu hymnu LOK gości i uczestników obchodów powitał Komandor Klubu kol. Adam Szyburski i przekał dalsze prowadzenie uroczystości Komandorowi Honorowemu kol. Zbyszkowi Ornafowi, który przedstawił historię, tradycje, osiągnięcia organizacyjne, żeglarskie i sportowe Klubu.

Jubileusz
Życzenia i gratulacje

Następnie ppłk. rez. Bogdan Mrowiec sekretarz WZW LOK odczytał uchwały: ZG LOK i WZW LOK o nadaniu Medali i wyróżnień organizacyjnych aktywnym członkom PKM LOK i PKP LOK "Delfin" oraz pismo Prezesa LOK płka rez. Grzegorza Jarząbka. Medale i wyróżnienia wręczali gen. bryg. Zdzisław Gluszczyk prezes WOW LOK, płk. rez. Janusz Dobrzański - dyr. Biura WZW LOK, płk. rez. Tadeusz Janowski Przewodniczący WKR LOK oraz Prezes Poznańskiej Rejonowej Organizacji LOK płk. rez. Zbigniew Ornaf. Medale otrzymali: złoty kol. Romuald Rowecki, srebrne kol. Romuald Albrecht Leszek Słodecki, Andrzej Groński i Józef Mikulski a 16 członków wyróżniono medalami brązowymi.

Jubileusz
Poznańskie Dni Morza

Wśród wyróżnionych medalami honorowymi za Zasługi dla Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK byli m.in. z-ca prezydenta miasta Poznania Pan Maciej Frankiewicz, aktywny członek PKPł LOK "Delfin" oraz nasz kolega klubowy aktywny sponsor wielu imprez żeglarskich i bojerowych Zbyszek Rakocy. Prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego kol. Cezary Gruszczyński odznaczył w imieniu PZŻ Zbyszka Rakocego i Leszka Słodeckiego odznaką "Zasłużony dla Żeglarstwa". Na zakończenie części oficjalnej po wystąpieniach gości, prezesi i komandorzy klubów wręczyli dla PKM LOK okolicznościowe upominki. Następnie posumowano regaty "Dni Morza 2007".

Jubileusz
Podziękowania

Po rozdaniu pucharów, dyplomów i upominków z okazji zakończonych regat zaproszeni goście i wszyscy uczestnicy obchodów udali się do namiotu - żeglarskiej tawerny na poczęstunek i zabawę żglarską połączoną z "puszczaniem wianków" która trwała do świtu.

Proszę o chwilę osobistej refleksji. Miałem zaszczyt i przyjemność kierować Poznańskim Klubem Morskim LOK przez ostatnie 25 lat. Był to okres znacznego rozwoju inwestycyjnego, sprzętowego i sportowego klubu. PKM LOK stał się liczącym klubem żeglarskim w skali wielkopolski i kraju. Członkowie klubu uprawiają żeglarstwo od juniorów do seniorów na wodach śródlądowych i morskich, latem i zimą. Było to możliwe tylko dzięki aktywności większości członków klubu. Sam komandor nie jest w stanie nic zrobić. Pozostaje jednak pytanie dlaczego nam się udało a innym klubom nie. Uważam, że cała siła i sprawność działania klubu wynika z tego, że jesteśmy klubem wielopokoleniowym. Członkowie Klubu prawie samodzielnie finansują działalność sportową i turystyczną. Zadania inwestycyjne i remontowe na obiektach klubowych są finansowane przez ZG LOK i częściowo ze składek członków klubu. Spowodowało to większą dbałość o osprzęt i majątek klubowy przez jego członków.

Rocznice i historia wywołują wspomnienia i refleksje nad przeszłością - zadajemy sobie pytania co wnieśliśmy w rozwój żeglarstwa. A jak się zaczęło - w 1932 grupa zapaleńców żeglujących samodzielnie od 1928 roku utworzyła sekcję żeglarską LMiK przy gimnazjum Bergera w Poznaniu. Za datę powstania Klubu przyjęto jednak rok 1936 kiedy to Zarząd Okręgowy LMiK zakupił od pani Zofii Białoszyńskiej, za symboliczną kwotę, ponad hektar gruntu z zamiarem zbudowania Ośrodka Żeglarskiego. Pani Zofia Białoszyńska wraz mężem kpt. Adamem Białoszyńskim, dowódcą IV kompani marynarzy, bohaterem powstania wielkopolskiego rozumieli potrzebę popularyzacji sportu żeglarskiego wśród młodzieży.

Na zakupionym terenie powstał Klub Żeglarski, który od początku swojej działalności do dnia dzisiejszego nastawiony był na propagowanie żeglarstwa wśród młodzieży ze środowisk robotniczych. Pierwszym Komandorem Klubu był gen. dyw. Franciszek Wład. Wojna przerwała działalność Klubu i plany jego rozbudowy.

Po zakończeniu działań wojennych już w 1945 r., ocaleni działacze klubu natychmiast przystąpili do jego reaktywowania. Odzyskano część przedwojennych łódek i przystąpiono do intensywnego szkolenia żeglarskiego młodzieży. Klub przyjął nazwę "Robotniczy Jacht Klub LM". Pracami i działalnością klubu kierowali jego przedwojenni działacze m.in kol. kol. Lucjan Czarnecki i Edmund Witczak jkżw. W okresie tym z uwagi na małe środki finansowe nie kontynuowano rozbudowy Ośrodka a cały wysiłek nakierowano na działalność szkoleniową i popularyzację żeglarstwa. Lata 50-te to trudny okres w rozwoju żeglarstwa - po administracyjnym rozwiązaniu związków sportowych i stowarzyszeń, kluby żeglarskie LM zostały obligatoryjnie włączone do struktur LPŻ. W nowej strukturze organizacyjnej następuje jednak rozwój klubów żeglarskich. W klubach LPŻ znaleźli czasowo swoje miejsce działacze i szkoleniowcy z zlikwidowanych klubów. Dzięki nim w Poznańskim Klubie Morskim LOK nastąpił intensywny rozwój bazy szkoleniowej i sportowej. Nasi zawodnicy - juniorzy i seniorzy osiągali znaczące dla żeglarstwa polskiego i wielkopolskiego wyniki sportowe. Szczególny wkład wnieśli członkowie naszego klubu w rozwój żeglarstwa bojerowego w Polsce. Dzięki takim działaczom jak m.in. kol. kol. Romuald Rowecki, Teofili Różański i innym wprowadzono do żeglarstwa polskiego klasę bojerową DN. To klasa sportowa pozyskała i pozyskuje dla sportu polskiego najwięcej medali mistrzów świata, europy. Zawodnicy PKM LOK zdobywali rekordy i tytuły mistrzów polski. Nasz kolega Romuald Rowecki został liderem regat bojerowych (bojery na kołach) w poprzek kontynentu Afrykańskego - przez piaski i bezdroża Sahary. Poznański Klub Morski LOK do dnia dzisiejszego należy do najlepiej działających klubów żeglarskich w LOK. Nasi zawodnicy zajmują znaczące miejsca w żeglarstwie młodzieżowym Polski. Prowadzimy szkolenie młodzieży, nasi juniorzy wielokrotnie byli mistrzami Polski LOK. W okresie lat 1980-1990 lat znacznych trudności gospodarczych i organizacyjnych kraju, gdy inne kluby zawieszały swoją działalność sportową i organizacyjną, PKM LOK dzięki dużemu zaangażowaniu jego członków i pomocy finansowej oraz materiałowej Stowarzyszenia LOK nie tylko przetrwał trudności ale znacznie rozwinął swoją działalność i powiększył bazę socjalną i sprzętową. Rozpoczęliśmy intensywne szkolenie morskie. Członkowie naszego klubu organizowali i prowadzili rejsy morskie po morzach i oceanach od tropików do mórz polarnych.

Klub intensywnie włączył się do akcji "Żagle dla wszystkich", której celem było zapoznanie z pięknem żeglarstwa dzieci: niepełnosprawnych, z domów opieki społecznej i innych. Dla zabezpieczenia tej akcji zakupiono łódź żaglową klasy "Radość", przystosowaną dla żeglowania z osobami niepełnosprawnymi. Podtrzymując tradycje bojerowe klubu włączyliśmy się intensywnie w rozwój klasy bojerowej Ice Opti w której nasi najmłodsi zawodnicy ścigają się już na mistrzostwach europy i polski. Nastąpił szybki rozwój klasy żeglarskiej "Słonka" - jest to klasa w której nasi zawodnicy startujący tylko na prywatnym sprzęcie ale w barwach LOK osiągają znaczące wyniki na akwenach polskich i zagranicznych. Dynamicznie rozwija się sekcja surfingowa i ostatnio utworzona sekcja motorowodna z wielokrotnym mistrzem świata, europy i polski kol. Henrykiem Synorackim. To jest to co pozwala nam mieć nadzieje, że klub przetrwa kolejne 70 lat w dobrej kondycji finansowej i żeglarskiej.

Z żeglarskim pozdrowieniem "Tak trzymać"

Komandor Honorowy PKM LOK jkżw Zbigniew Ornaf

Komandorzy PKM LOK

Komandorzy PKM miniatura

Biografie klubowe

Lista członków z długim stażem w PKM LOK

Członkowie ze stażem powyżej 50 lat

Członkowie ze stażem powyżej 40 lat

Członkowie ze stażem powyżej 30 lat

Członkowie ze stażem powyżej 20 lat

Wspomnienia członków klubu

Humor w historii Poznańskiego Klubu Morskiego LOK

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia w klubie panował niesamowity humor i spontaniczna radość wspólnego tam przebywania. Krzewicielem humoru była w zasadzie starsza generacja, która wówczas już żonata i dzieciata, tryskała w każdym miejscu i czasie satyrą i energią działania. Choć warunki przebywania w klubie były bardzo prymitywne i biedne, ale humoru i wesołości nie było końca. Byliśmy wtedy bardzo bogaci w entuzjazm życia żeglarskiego. Z tego czasu pozostały już tylko życzliwe przydomki najbardziej charakterystycznych członków klubu, które dotrwały żywe do dziś i po części przeszły na młodsze pokolenie żeglarzy.

Przydomki członków Jacht Klubu - Ligi Morskiej/LPŻ/PKM-LOK Poznań w okresie od 1950 r.:

Lp.PrzydomekImię i nazwiskoData nadaniaMiejsce nadania
1 Bili Bones Mańkowski (stary) + 1951 Jacht Klub LM
2 Pomidor Maksymilian Grabus + 1951 Jacht Klub LM
3 Żaba Lucjan Czarnecki (Komandor) + 1950 Jacht Klub LM
4 Kusy Lech Słodecki 1954 Jacht Klub LPŻ
5 Kaszalot Andrzej Groński 1956
6 Allach Andrzej Krzywiak + 1956
7 Zajączek Henryk Piechota + 1957
8 Dobermann Leonard Jurdzinski + 1952
9 Tekstylny Zbigniew Kłyszewski + 1955
10 Mikuś Arkadiusz Nikołajew + 1954
11 Maszop Henryk Szymański + 1956
12 Kawuś Antoni Kawa + 1951
13 Słoń Lech Nawrocki 1951
14 Bartol Janusz Bartoszewski 1955
15 Jachu Łełe Jan Kwiatkowski 1966 LPŻ Charzykowy
16 Pinczerek Danuta Gotojuch 1954
17 Chrust Kaziu Kostrzewski + 1950
20 Drobnostka Maryla Szymańska 1955
21 Żabi-ogier Dąbrowski 1950
22 Atałas Zdzisław Sałata + 1952
23 Ricol Radosław Koszewski + 1952
24 Ballo de Negro Bogumił Szymot 1952
25 Kalafa Szymański 1955
26 Salceson Bronisław Nowak (wędkarz) + 1956
27 Celstyn Wieław Nowakowski (płetwonurek) 1970
28 Ira Irena Bartkowiak 1950
29 Markus Marek Kurpios 1960
30 Dobas Dobiesław Jarysz + 1958
31 Pompidu Jerzy Gąsiorowski 1963
32 Szatan Włodzimierz Frankowski + 1952
33 Foka Edmund Kędziora + 1953
34 Kałer Ryszard Kałek + 1955
35 Stary Romuald Woźniak + 1965
36 Chichester Zdzisław Czajka + 1975
37 Daklus Ryszard Wesołowski + 1960
38 Poler Marian Polerowicz + 1960
39 Yeti Prymowicz Motorzysta + 1952
40 Fafla Jerzy Silecki + 1952
41 Oranwitek Bohdan Frankiewicz 1955
42 Kwyrlejkowy Roger Rowecki (senior) 1953

Kto to był: Korniszonek, który wyniósł się do Gdyni?

Copyright © 2005 Poznański Klub Morski Ligi Obrony Kraju

Projekt, wykonanie, administracja: BB