naglowek
pkmlok@pkmlok.pl

Odeszli, aby æeglowaę na niebiańskich falach...

miniatura

Wanda D¼wikowska

W klubie od po³owy 1968 r. Zmar³a niespodziewanie w lipcu 2021 r.

miniatura

Remigiusz Cwojdziński

W klubie od po³owy 2013 r. Zmar³ niespodziewanie 24 kwietnia 2021 r.

miniatura

Zbigniew Ornaf

W klubie od po³owy 1973 r. Honorowy Komandor klubu. Zmar³ w 29 marca 2021 roku.

miniatura

Dariusz Æeberski

W klubie od po³owy lat 80-tych ubieg³ego wieku. Zmar³ w 2021 roku.

miniatura

Rajmund Jakób

W klubie od po³owy lat 60-tych ubieg³ego wieku, Komandor klubu od 1972 do 1978 r. Zmar³ w 2019 roku.

miniatura

Zbigniew Przybysz

W klubie od 1995 roku, zmar³ w 2019 roku.

miniatura

Janusz Zakrzewski

W klubie od 1964 roku, zmar³ w 2014 roku.

miniatura

Jerzy Przybysz

W klubie od 1954 roku, zmar³ w 2013 roku.

miniatura

Andrzej Gurzynski

W klubie od 1988, zmar³ w 2013 roku.

miniatura

Lucyna Kostrzewska

W klubie od 1948, zmar³a w 2011 roku.

miniatura

Janusz Bartoszewski

W klubie od 1953, zmar³ w 2011 roku.

miniatura

Jan Kwiatkowski

W klubie od 1963, zmar³ w 2011 roku.

miniatura

Czes³aw Przybylski

W klubie od 1959, zmar³ w 2010 roku.

miniatura

Zdzis³aw Czajka

W klubie od 1970, zmar³ w 2009 roku.

miniatura

Janina Róæanska

W klubie od 1952, zmar³a w 2008 roku.

miniatura

Mieczys³awa Æeberska

W klubie od 1972, zmar³a w 2007 roku.

miniatura

Andrzej Krzywiak

W klubie od 1950, zmar³a w 2007 roku.

miniatura

Marian Jurdzinski

W klubie od 1951, zmar³ w 2007 roku.

miniatura

Arkadiusz Miko³ajew

W klubie od 1949, zmar³ w 2005 roku.

miniatura

Maria Bartoszewska

W klubie od 1963, zmar³a w 2005 roku.

miniatura

Józef Æeberski

W klubie od 1972, zmar³ w 2004 roku.

miniatura

Sylwester £ada

W klubie od 1953, zmar³ w 2004 roku.

miniatura

Henryk Szymański

W klubie od 1955, zmar³ w 2004 roku.

miniatura

Romuald Wo¼niak

W klubie od 1963, zmar³ w 2003 roku.

miniatura

Marian Polerowicz

W klubie od 1958, zmar³ w 2003 roku.

miniatura

Kazimierz Kostrzewski

W klubie od 1948, zmar³ w 2000 roku.

miniatura

Leszek Szymanski

W klubie od 1958, zmar³ w 1998 roku.

miniatura

Ryszard Weso³owski

W klubie od 1958, zmar³ w 1996 roku.

miniatura

Henryk Piechota

W klubie od 1952, zmar³ w 1995 roku.

miniatura

£ucjan Czarnecki

Legendarny Komandor

W klubie od 1936, zmar³ w 1994 roku.

miniatura

Adam Dzwikowski

W klubie od 1958, zmar³ w 1970 roku.

Copyright © 2005 Poznański Klub Morski Ligi Obrony Kraju

Projekt, wykonanie, administracja: BB